DEN DOLDER

DOLDERSE HILLE (1)
DOLDERSE HILLE (2)
DOLDERSE HILLE (3)

 

DOLDERSE HILLE: HERBESTEMMING VAN EEN BEDRIJFSPAND VAN DE
VOORMALIGE PSYCHIATRISCHE INRICHTING (in voorbereiding)
(in samenwerking met BLOKKATSVANVEEN architecten te Amsterdam)
www.bkvv.nl zie ook: www.doldersehille.nl

Gebouwen in de hoofdas van de Dolderse Hille zijn onttrokken aan de psychiatrische zorg en herbestemd tot wonen. Enkele gebouwen worden gesloopt, er worden nieuwe gebouwen tussen de bestaande geplaatst en enkele monumenten worden herbestemd. Carré is een rijksmonument, daterend van 1937. Het is een therapiegebouw van één laag, dat uit een aantal zaaltjes bestaat en toiletgroepen en de vleugels ervan zijn gelegen om een binnentuin.
Het gebouw was eenvoudig op te delen in kleine woningen. Om meer woonoppervlak te creëren zijn er “dozen” bedacht, die half door het dak heenzakken, wat kan omdat de verdiepingshoogte plm. 5 meter bedraagt. In het interieur van de woningen vormen deze lage plafonds een boeiende afwisseling met de gedeelten waar de volle hoogte ervaren wordt. De woningen zijn zó ingedeeld, dat het exterieur nauwelijks aangetast wordt.

 

 01_01.jpg                 HERBESTEMMING BEDRIJFSPAND MUSEUMLAAN HUIZEN