UTRECHT

RENOVATIE PLOMPETORENGRACHT

 

RENOVATIE PLOMPETORENGRACHT 1 TOT EN MET 5

De panden zijn geheel onderhanden genomen, waardoor veel van de oorspronkelijke structuur kon worden waargenomen. Waar mogelijk, is deze verduidelijkt, o.m. door het openen van een dichtgezette binnenplaats. De bij de panden, waarin oorspronkelijk een muziekinternaat was gevestigd, behorende orgelzaal was na de verwijdering van het orgel en na herverdeling van huurders over het complex, niet goed meer te gebruiken. De ingang van de zaal is verlegd en de akoestiek verbeterd door het aanbrengen van wandpanelen die door hun ronde vorm passen bij het interieur van de zaal dat uit 1939 stamt.

 01_01.jpg                 HERBESTEMMING BEDRIJFSPAND MUSEUMLAAN HUIZEN