AMSTERDAM

VOORMALIG CENTRUM VOOR PERSOONLIJKE GROEI OIBIBIO (1)
VOORMALIG CENTRUM VOOR PERSOONLIJKE GROEI OIBIBIO (2)

 

VOORMALIG CENTRUM VOOR PERSOONLIJKE GROEI OIBIBIO

Het betreft hier een pand uit 1883, met gevels en interieurrestanten van de Gebroeders van Gendt. Tot voor kort was het gebouw bekend als Gebouw Mercurius. Voor voormalig OIBIBIO zijn het casco en de gevels gerestaureerd en aangevuld. De invulling die voor het gebruik van het gebouw gewenst was, is duidelijk hedendaags toegevoegd, zij het op een terughoudende wijze. De lichthoven tussen de drie afzonderlijke vleugels waaruit het gebouw bestaat zijn met glasconstructies dichtgezet, wat enigszins contrasterend, maar door de luchtigheid van de constructie, nergens storend werkt. De ingangspartij uit 1935 is verwijderd en vervangen door een uitnodigende portiek.

 01_01.jpg                 HERBESTEMMING BEDRIJFSPAND MUSEUMLAAN HUIZEN