CULEMBORG

CULEMBORG OUDE RAADHUIS (1)
CULEMBORG OUDE RAADHUIS (2)
CULEMBORG OUDE RAADHUIS (3)

 

RESTAURATIE  EXTERIEUR VAN HET OUDE RAADHUIS
(in samenwerking met André Hoek, architect te Utrecht)

Het oude Raadhuis uit het eind van de zestiende eeuw is omstreeks 1940 op hardhandige wijze gerenoveerd door architect G. van Essen, waarbij nagenoeg alle authentieke onderdelen van het gebouw zijn verdwenen. Wij hebben ons beperkt tot een grote onderhoudsbeurt; de dakruiter, die in zijn geheel in 1940 vervangen en zelfs vergroot was, vertoonde ernstige sporen van verrotting. Het leiendak was ook aan vervanging toe. Op deuren en luiken hebben wij de kopergroene kleur aangebracht, die nog te zien was op schilderijen en tekeningen van vóór 1940. Ons voorstel om de alle gevels dodekoprood te schilderen, zoals gebruikelijk was in de bouwtijd, vond geen genade bij de restauratiecommissie.

 01_01.jpg                 HERBESTEMMING BEDRIJFSPAND MUSEUMLAAN HUIZEN