ZEIST

PAVIA (3)
PAVIA (2)
PAVIA
OPENING PAVIA

 

RESTAURATIE EN HERBESTEMMING
VAN HUIZE PAVIA

De buitenplaats Pavia dateert van 1869. De villa heeft vele bestemmingen gehad waarvan een radio/tv-studio de laatste was en deze bestemming heeft ook tot de grootste vernielingen geleid aan het interieur van het pand. De herbestemming betreft het inbouwen van zorgunits voor een hogere categorie van de markt. Het interieur is zoveel mogelijk hersteld en de voorzieningen voor de bestemming zijn zorgvuldig ingepast. De kleuren van het exterieur zijn n.a.v. historisch kleuronderzoek tot stand gekomen.
 

 01_01.jpg                 HERBESTEMMING BEDRIJFSPAND MUSEUMLAAN HUIZEN